Bibelskolen i Filadelfia Kristiansand

Bibelskolemiljøet i Filadelfia Kristiansand består av 2 bibelskoler, en avdeling av Menighetsbibelskolen i Sandefjord (MBS) og LEV Bibelskole.

Vi ønsker å bygge ekte og hele mennesker, som vet hvem de er og får en oppriktig og trygg relasjon med Jesus! Mennesker som med sin identitet i Jesus kan bringe livet med Ham ut i samfunnet gjennom musikk, politikk, næringsliv, barne- og ungdomsarbeid, helse og omsorg, misjon, media og menighet m.m.

Skolen har unike muligheter i et voksende miljø, der lovsangsmiljøet er toneangivende, media-arbeidet bl.a. inneholder riksdekkende 24/7 radio, TV produksjon, web, sosiale medier og arbeid inn mot byens kongress-senter (Q42). Trivselssenteret arbeider med eldre, Shelter jobber med integrering av innvandrere, Filadelfia Omsorgssenter hjelper mange som sliter med rus, barne- og ungdomsarbeidet er et kreativt og voksende arbeid.

Bønnearbeidet er grunnlaget for alt som gjøres, og inneholder i dag forskjellige bønnesamlinger, bønn og lovsang og undervisning.

Lurer du på noe?

Har du spørsmål, eller ønsker er prat for å finne ut om bibelskole er noe for deg?
Kontakt rektor Jan Frithjof Bay Gundersen.

Nøkkelinfo

Godkjenning for stipend

Begge bibelskolene er godkjente og studenter har anledning til å søke lån og stipend i Lånekassen.

Skolehverdagen

Det er skole fire dager i uka fra tirsdag til fredag. Skoledagen starter kl. 08:30 med bønn og lovsang eller bibellesing. Etter dette har vi undervisning, praksis eller valgfag frem til kl. 14.00.

Lokaler

Vi holder til i Q42 i Kristiansand sentrum. Bygget ble oppført i 2016 og rommer blant annet kongressenter, hotell, bakeri og trivselssenter. Det er også her Filadelfia Kristiansand har sine møter og virksomhet.

Søknad

Søkere må være fylt 18 år.

Søknad sendes elektronisk.

Søknader mottas fortløpende gjennom hele året men begrenses eventuelt av kapasitet.

Søkere vil motta bekreftelse på mottatt søknad, og informasjon om opptak senest to uker etter at søknad er sendt.

Skolepenger 1. år

Skolepenger for skoleåret 2022/2023
er kr. 22.000,-

Studieturene for skoleåret er kr. 24.000,-

Totalt vil skolepenger og studieturer
utgjøre kr. 46.000,-

Skolepenger 2. år

Skolepenger for skoleåret 2022/2023
er kr. 22.000,-

Studieturene for skoleåret er kr. 24.000,-

Totalt vil skolepenger og studieturer
utgjøre kr. 46.000,-

Kom tett på menigheten

Filadelfia Kristiansand har gjennom flere år hatt en fin vekst, og opplever at Gud ønsker at menigheten skal inspirere mennesker til å være viktige samfunnsaktører, både i egen by og i nasjonen.

Variert undervisning

Dyktige lærere med stor og bred erfaring, kompetanse og levende formidlingsevne gir deg også grunnleggende undervisning i bibelfag og i sentrale emner i den kristne tro.

Turer du husker

I løpet av året reiser vi på flere spennende turer. Turer er fantastisk både til å bli godt kjent med hverandre, lære noe nytt og få tjene andre mennesker. Vi ønsker å gjøre i praksis det Jesus ba oss om i misjonsbefalingen; å gå ut og gjøre alle folkeslag til Hans disipler. En tur til utlandet kan forandre hva du tenker er mulig for Gud å gjøre gjennom deg, og med det kan det forandre både deg og de rundt deg.

Destinasjoner varierer litt fra år til år, men tidligere år har vi blant annet reist til Israel, Jordan, USA, Latvia, Kina, Spania og Nord-Norge.

To skoler – ett miljø

Bibelskolemiljøet i Filadelfia Kristiansand består av to bibelskoler; en avdeling av Menighetsbibelskolen i Sandefjord (MBS) og LEV Bibelskole. Avhengig av hvilken fordypning du er mest interessert i kan du søke plass på følgende bibelskole:

Media

Undervisning i media og kommunikasjon. Gode muligheter for praksis. (Min. 5 studenter)

Bønn og veiledning

Undervisning i «bønn og veiledning», praktisk omsorgsarbeid innenfor bl.a rusomsorg og innvandrerarbeid.

Evangelisering

Undervisning, evangelisering som livsstil. Praksis, møter, skolelag og team-turer.

Musikk og lovsang

Bibelsk forståelse av hva lovsang er, sammenheng mellom lovsang og bønn. Vokaløvelse, samspill, hvordan lage sanger/tekster?